Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thông giáo dục Quốc dân

Tháng Sáu 5, 2020 7:44 sáng

Ngày 28/12/2017 Bộ GĐ&ĐT ban hành Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thông giáo dục Quốc dân

Chi tiết Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT xem tại đây: thong-tu-36-2017-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao

Thông báo